اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

۶۱ دوره آموزشی
۷۵۲ دانشجو
۱۲ استاد مجرب
۷۰۰ ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز ۰ رای
۷۹,۰۰۰ تومان
۱
۷۹,۰۰۰ تومان
۰
۶۹,۰۰۰ تومان
۲۶%
تخفیف
۲۴
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی